topbar

Turvallisuusohjeet

 

1. Paloturvallisuus

Ennalta ehkäisy

 • jokaisessa huoneistossa on oltava vähintään yksi toimiva palovaroitin jokaista alkavaa 60 m² kohti (asukkaalle kuuluva velvollisuus)
 • älä jätä kynttilää ilman valvontaa, älä tupakoi vuoteessa
 • kytke tarpeettomat sähkölaitteet pois päältä, jos ne jäävät ilman valvontaa
 • tarkkaile sähkölaitteiden ja –johtojen kuntoa ja korjaa mahdolliset puutteet, älä tee itse sähkötöitä vaan tilaa ne valtuutetulta asentajalta
 • toimita roskat ja jätteet niille varattuihin paikkoihin
 • pelastustiet on pidettävä esteettöminä

Varastointi- ja säilytysohjeet

 • porrashuoneessa ja käytävissä ei saa säilyttää mitään tavaraa
 • irtaimistovarastossa ei saa säilyttää
  - palvia nesteitä, nestekaasua tai räjähdystarvikkeita
  - autonrenkaita enempää kuin rengaskerta autoa kohti
  - tarpeetonta syttyvää tavaraa
  katso myös www.phpela.fi  -> ohjeet ja lomakkeet

Tulipalon sattuessa

 • pelasta ja pelastaudu
  - pelasta ne, joita vaara ensisijaisesti uhkaa
  - jos palo on naapurihuoneistossa ja porrashuone on täyttynyt savulla, pysy omassa huoneistossasi ja pidä porrashuoneeseen johtavat ovet suljettuina
  - älä käytä hissiä!
 • ilmoita
  - hälytä palokunta turvallisesta paikasta numeroon 112
  - ilmoita naapureille palotilanteesta
 • sammuta ja rajoita
  - sammuta lähimmällä alkusammuttimella, älä kuitenkaan vaaranna turvallisuuttasi
  - rajoita paloa sulkemalla ilmastointi, ovet ja luukut
  - poistuessasi sulje huoneiston kaikki ikkunat ja ovet
 • opasta
  - opasta palokunta kohteeseen

2. Sairauskohtaus tai onnettomuus

 • selvitä mitä on tapahtunut
 • pelasta hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet
 • anna hätäensiapu: turvaa hengitys ja verenkierto, ehkäise sokki ja tyrehdytä verenvuoto
 • tee hätäilmoitus numeroon 112, älä sulje puhelinta vaan odota vastausta
 • kerro mitä on tapahtunut, mitä potilas tekee/valittaa sekä osoite johon apua tarvitaan
 • vastaa kysymyksiin, älä lopeta puhelua ennen kuin saat luvan
 • hätäkeskus lähettää apua kohteeseen jo puhelun aikana
 • opasta tai järjestä opastus sairaankuljetus- ja pelastusyksiköille kohteeseen

3. Kaasu- tai säteilyvaaratilanne 

 • väestö hälytetään yleisellä vaaramerkillä
 • avaa radio ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
 • vältä puhelimen käyttöä

4. Kotivara

 • pidä kotonasi elintarvikkeita noin viikon tarvetta varten
 • pidä kotonasi kannellisia astioita, joita voi tarvittaessa käyttää juomaveden säilytykseen

5. Lisätiedot

 • taloyhtiötäsi koskevat asiat
  - turvallisuuspäällikkö, väestönsuojanhoitaja, isännöitsijä, hallitus, kiinteistönhuolto
 • Päijät-Hämeen pelastuslaitos www.phpela.fi
 • Turvatekniikan keskus www.tukes.fi