topbar

Korjaus- ja muutostyöt huoneistossa

Kunnossapitovastuun jakautuminen asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajan välillä määräytyy asunto-osakeyhtiölain, talon yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaisesti.

Osakkeenomistajalla on kohtalaisen laaja muutostyöoikeus hallinnassaan olevissa tiloissa. Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti osakkaan on kuitenkin ilmoitetava taloyhtiölle remontista aina kun se voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleviin asioihin. Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät käytännössä vain pienet pintaremontit kuten seinien tapetointi tai maalaus. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti hyvissä ajoin (vähintään kaksi viikkoa) ennen töiden suunniteltua aloitusajankohtaa. Ilmoitukseen on liitettävä mukaan tarvittavat selvitykset remontin toimenpiteistä (mitä korjataan, kuka remontin tekee, milloin remontti aloitetaan ja kuinka kauan remontti kestää). Ilmoituksen voi hoitaa kätevästi sivuillamme olevalla lomakkeella. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata vahingonkorvausvastuu ja osakas saattaa myös joutua purkamaan vastoin ohjeita ja taloyhtiön hyväksyntää tehdyn työn.

Yhtiön edustajalla on oikeus päästä huoneistoon tarkastamaan huoneistossa tehtävä korjaus-/muutostyö. Taloyhtiön suorittama valvonta ei poista vastuuta korjaus-/muutostyön teettäneeltä osakkaalta eikä sen tekijältä. Osakkaalta peritään remontin valvonnasta ja ilmoituksen käsittelystä aiheutuvat kustannukset.

Osakkeenomistaja vastaa aina kaikista kunnossapitovastuulleen kuuluvien korjaustöiden sekä asuntonsa laatutason parantamiseksi teettämiensä muutostöiden kustannuksista (suunnittelu, toteutus, valvonta). Mikäli osakkaan muutostyön yhteydessä paljastuu rakenteita, joiden kunto ei ole asianmukainen ja joiden kunnossapitovastuu kuuluu taloyhtiölle, osakkaan tulee ottaa välittömästi yhteyttä isännöitsijään. Remontoinnissa syntyviä rakennusjätteitä ei saa laittaa talon jäteastioihin vaan remontin tekijän tulee itse toimittaa ne kaatopaikalle.

Osakkeenomistajan tulee remontteja teettäessään käyttää luotettava urakoitsijaa, jolla on riittävä pätevyys suunnitellun työn toteuttamiseen. Remontista kannattaa tehdä kirjallinen sopimus. Maksuttoman sopimuslomakkeen voi tulostaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivulta www.kkv.fi -> ostaminen, myyminen ja sopimukset -> remontti -> pienremontin sopimus. Lisäksi kannattaa aina tarkistaaa, että urakoitsija on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja että yrityksellä on voimassa oleva vastuuvakuutus. Yrityksen kuulumisen ennakkoperintärekisteriin voi tarkistaa www.ytj.fi -> ytj-tietopalvelu - yrityshaku.

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä huoneistossa korjaus- tai muutostöitä ilman vuokranantajan lupaa. Huoneiston osakkeenomistaja on vastuussa siitä, että taloyhtiölle tehtävät ilmoitukset ja korjaustöiden valvonta tulevat asianmukaisesti hoidettua.